HOME STUDIE VOEDING RECREATIE HUISVESTING INFORMATIE

OPVOLGING VAN DE STUDIERESULTATEN

 dagindeling

 opvolging

 ict / internet

 

De studie begint om 17u00. Er wordt uitsluitend gestudeerd”tijdens deze studietijd. Het maken van het huiswerk van de leerlingen van de basisschool gebeurt gezamenlijk onder begeleiding van een opvoeder. De andere leerlingen studeren op hun kamer.

De opvoeder helpt, indien nodig, met het opvragen van de lessen. In de examenperiode studeren de leerlingen ook ’s namiddags op de kamer.