HOME STUDIE VOEDING RECREATIE HUISVESTING INFORMATIE

DAGINDELING

 dagindeling

 opvolging

 ict / internet

 

 


Kleuterverdieping

 

7u00

opstaan, wassen, kamer in orde brengen

7u30

ontbijt

7u50

vertrek met bus naar verschillende scholen

woensdagnamiddag

bus naar het internaat
12u30: middagmaal
13u30 - 16u00: ontspanning

15u40

bus naar het internaat groep 1

16u00

vieruurtje groep 1

17u00 - 18u00

studie

18u00 - 18u25

avondmaal

18u25 - 19u00

ontspanning

19u00 - 19u30

wassen

19u30 - 20u00

slapen afhankelijk van de leeftijd

 


Meisjes- en jongensverdieping (vanaf 3de leerjaar)

 

7u00

opstaan, wassen, kamer in orde brengen

7u30

ontbijt

7u50

vertrek met bus naar verschillende scholen

woensdagnamiddag

bus naar het internaat
12u30: middagmaal
13u30 - 16u00: ontspanning

15u40

bus naar het internaat groep 1

16u00

vieruurtje groep 1

16u15

bus naar het internaat groep 2

16u00

vieruurtje groep 1

17u00 - 18u25

studie

18u25 - 19u00

avondmaal

19u00 - 20u30

ontspanning

20u30 - 21u00

studie ( in samenspraak met opvoeder )

21u00

slapen leerlingen basisonderwijs
ontspanning op verdieping leerlingen secundair onderwijs

22u00

slapen leerlingen middenschool of vanaf 13 jaar
slapen leerlingen die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben