HOME STUDIE VOEDING RECREATIE HUISVESTING INFORMATIE

ICT / INTERNET

 dagindeling

 opvolging

 ict / internet

 

Er zijn computers met permanente internet verbinding ter beschikking van de leerlingen zodat zij zich ten volle kunnen ontplooien.